18 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji.  W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez Pana Dyrektora mgr Stanisława Krzyżaka, który podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, życząc wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie klas IV i V zaprezentowały przygotowaną pod kierunkiem Pani Edyty Poparda akademię. Następnie Rada Rodziców złożyła Panu Dyrektorowi życzenia, a uczniowie przekazali serdeczne życzenia swoim nauczycielom.

 

 

 

12  października 2021 roku do braci uczniowskiej przyjęci zostali: Andrearczyk Emilia, Bodziony Rafał, Chochorowska Agata, Dyrek Klaudia, Klag Maksymilian, Maciuszek Piotr, Maciuszek Marcelina, Olszak Eryk, Pawlik Piotr, Pietrzyk Kacper, Plata Karolina, Pomietło Szymon, Potoczek Jakub, Zielonka Agnieszka, Zielonka Filip, Zielonka Kacper.

Na początku pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, który przygotowali wraz ze swoją wychowawczynią Elżbietą Krzyżak. Uczniowie pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, grali na instrumentach i tańczyli. Po występie przystąpiono do ślubowania. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły powtarzając słowa przysięgi. Pan dyrektor Stanisław Krzyżak dużym symbolicznym ołówkiem pasował ich na uczniów klasy I. Na pamiątkę ślubowania dyrektor wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy. Rodzice  również nie zapomnieli o swoich dzieciach i przygotowali upominki w postaci kuferków edukacyjnych i rogów obfitości.

Po uroczystości pierwszoklasiści udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Dnia 4 października 2021 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Więcej…

 


Sprzątanie świata pod hasłem "Myślę, więc nie śmiecę”


W tym roku akcja sprzątania świata odbyła się pod koniec września. Uczniowie naszej szkoły również bardzo chętnie wzięli w niej udział. Na gazetkach szkolnych zawisły plakaty dotyczące sprzątania , recyklingu i segregacji śmieci. Uczniowie klas młodszych posprzątali śmieci wokół szkoły, a uczniowie starsi wyruszyli na teren wsi Rogi. Oczywiście każdy uczeń wyposażony został w rękawiczki jednorazowe i specjalnie worki przeznaczone do segregacji śmieci. Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na temat zanieczyszczenia środowiska oraz skutków niesegregowania odpadów i wyrzucania śmieci.


Anna Gomółka

 

 

Wycieczka na spektakl ekologiczny „W zielonej krainie Oz” do Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

Wycieczka klasy II odbyła się dnia 17 września 2021 r. Uczniowie zostali poinstruowani jak należy zachowywać się w miejscach publicznych.

Spotkanie uczniów odbyło się w restauracji „GRÓD”, gdzie uczniowie podczas spożywania ulubionej pizzy, uczyli się zasad savoir-vivre przy stole. Następnie wraz z wychowawcą dzieci przeszły do Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Po drodze uczniowie utrwalili w praktyce zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbył się spektakl ekologiczny pn. „W zielonej krainie Oz”. Spektakl miał charakter interaktywny dzięki temu dzieci uczyły się prawidłowych nawyków ekologicznych poprzez zabawę. Klasa II poznała zagadnienia takie jak: smog, niska emisja, zmiany klimatyczne, segregacja odpadów, degradacja środowiska naturalnego. Spektakl miał na celu także rozbudzanie postaw ekologicznych oraz uświadamianie, że przyrodę należy szanować i o nią dbać.
Anna Gomółka
 

 

Wycieczka do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu oraz sali zabaw - Nibylandii w Brzeznej.

Więcej…

 

 

W ramach realizacji tematu "Bezpieczna droga do szkoły" dnia 10 września 2021 r. naszą szkołę odwiedził pan policjant.

Więcej…

 

 

 

W dniu 6 września uczniowie naszej szkoły zaprezentowali czytanie Moralność Pani Dulskiej.

Więcej…

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbyło się 1 września o godzinie 8oo.

Więcej…

 


Po raz ostatni w roku szkolnym 2020/2021 zabrzmiał szkolny dzwonek. O godz. 8.00, na uroczystości zakończenia kolejnego roku nauki, w holu szkoły podstawowej zebrali się uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

Więcej…

 

Dnia 22.06.2021 uczniowie klas IV- VIII wzięły udział w jednodniowej wycieczce do Krynicy. Głównym celem wycieczki była wieża widokowa i spacer w koronach drzew.

Więcej…